Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Integrovanou střední školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

  • vedení dokumentace školy
  • vedení dokumentace domovů mládeže
  • vedení dokumentace školních jídelen
  • vedení personální agendy zaměstnanců
  • vedení dokumentace svářečské školy a autoškoly

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID unvkkrh, e-mailem na adrese iss@iss-vysokenj.cz nebo poštou na adrese Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, Vysoké nad Jizerou, 512 11. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů „ GDPR“ k datu své účinnosti (25. května 2018) o právní ochraně osobních údajů v členských státech EU, níže předkládáme kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Mgr. Petra Pavelková
kontaktní e-mail: oznameni@ochrana-oznamovatele.cz
kontaktní telefon: +420 777 072 276

Kontaktní osoba odpovědná za ochranu osobních údajů: