Autoškola

Ceník k výuce řidičského oprávnění:

Skupiny řidičských průkazů, které je možno získat v naší škole:
Popis jednotlivých skupin řidičských oprávnění dle zákona č.361/2000 Sb.
Platnost ceníku od 1. 9. 2022

Skupina Popis Minimální věk
AM Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1:
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.
15
A1

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a  s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

16
A2

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1.
18
A

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2.

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla:

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo

b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.
24
B 1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,
2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou,
3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1.
18
C

1. motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1.
Poznámka: držitel skupiny B, žáci ISŠ již od 18 let
21
C+E 1. jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny B+E a C1+E
Poznámka: držitel skupiny C
21
T 1. jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo. 17
B/T rozšíření ze skupiny B na T
Poznámka: držitel skupiny B
18

 

* tisk přihlášky proveďte na jeden list -  z jedné strany přihláška, z druhé strany záznam o zkoušce z odborné způsobilosti

Teoretická část výuky pro veřejnost probíhá v učebnách ISŠ Vysoké nad Jizerou po domluvě s učitelem autoškoly.
Praktická část výuky probíhá po domluvě s učitelem jízd.

 


 

Kontaktní osoba:

Pravidelné školení řidičů

ŠKOLENÍ CENA
Referentská vozidla 205 Kč
Profesní zdokonalování řidičů 950 Kč

Doplňková výuka a výcvik
 

VÝUKA-VÝCVIK SKUPINA CENA
Praktické jízdy - 1 vyučovací hodina AM, A1 500 Kč
Praktické jízdy - 1 vyučovací hodina A2 540 Kč
Praktické jízdy - 1 vyučovací hodina A 620 Kč
Praktické jízdy - 1 vyučovací hodina B 450 Kč
Praktické jízdy - 1 vyučovací hodina B+E 500 Kč
Praktické jízdy - 1 vyučovací hodina C 680 Kč
Praktické jízdy - 1 vyučovací hodina C+E 850 Kč
Praktické jízdy - 1 vyučovací hodina T 600 Kč
Teoretická výuka - 1 vyučovací hodina PPV 400 Kč
Teoretická výuka - 1 vyučovací hodina OÚV 400 Kč