Domov mládeže

Přijetí k ubytování do domova mládeže pro školní rok 2024/2025 naleznete níže:

 

Domov mládeže (DM) se nachází v areálu ISŠ Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300. Slouží k ubytování žáků denního studia této školy a zabezpečuje vhodné zázemí pro studium a další mimoškolní aktivity. DM je umístěn ve dvou budovách s celkovou kapacitou 121 lůžek a je v provozu ve dnech školního vyučování. V době vánočních, jarních prázdnin (okres Semily) a hlavních prázdnin se DM využívá k ubytovacím službám pro veřejnost.

Nabídka zájmových činností

Pravidelné sportovní aktivity

  • kolektivní: sálová kopaná, florbal, basketbal, volejbal, nohejbal
  • individuální: posilování (posilovna, workout), pohybové aktivity nejen pro dívky - posilovací cvičení a turistika, stolní tenis, cyklistika, v zimním období lyžování (běžky, sjezdovky).

Další aktivity

Mimo pravidelnou zájmovou činnost DM nabízí zájezdy do kina, na horolezeckou stěnu, do plaveckého bazénu, do HOP arény, na hokejová utkání, besedy a přednášky, sportovní soutěže, návštěvy místního divadla, muzea atd.

Denní režim ubytovaných žáků

  • 06:00—06:30 budíček
  • 06:30—07:45 snídaně
  • 14:00—17:00 osobní volno žáků, zájmová činnost
  • 17:00—17:45 večeře
  • 18:00—19:30 studijní klid
  • 19:00—21:00 (18+ do 21:30) zájmová činnost, vycházky, osobní volno žáků
  • 21:30—22:00 večerka, od 22:00 do 6:00 noční klid

Cena

Cena za ubytování činí 900 Kč za měsíc. Částku hradí žák nebo jeho zákonný zástupce bankovním převodem či v hotovosti do 20. dne předchozího měsíce.

 

Fotografie