Stáže pedagogů

Pedagogové ISŠ Vysoké nad Jizerou v Polsku

24. října odcestovalo v rámci programu Erasmus+  šest pedagogů odborné přípravy autooborů na čtyřdenní stáž do polské partnerské školy ve Walbrzychu. S partnerskou školou ZESZPÓL SZKÓL Nr. 5 im. M. T. Hubera spolupracujeme již několik let. Hlavním garantem stáže byl pan ředitel Mgr. Piotr Krzywda, který má velké zkušenosti s realizací projektů. Kvalitu stáže a předem připravený program zaštítili jeho zástupci Mgr. Marek Wieczorek a Halina Rawińska.

Pedagogové po dobu stáže  studovali tamní systém odborného vzdělávání, seznámili se  s metodikou výuky teorie  i odborného výcviku,  poznali systém provázanosti a spolupráce se sociálními partnery v polských podmínkách a začleňování požadavků trhu práce a sociálních partnerů do odborného vzdělávání. Nedílnou součástí stáže  bylo získání informací o systému celoživotního vzdělávání a možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Praktickou a velmi přínosnou náplní  byla prohlídka a činnost v odborných učebnách školy – elektrotechniky, mechatroniky a CNC učebny. Během stáže proběhly také odborné exkurze ve firmách Faurecia a Citroën. Zajímavá byla též  prohlídka zámku Ksiacz, nově opravených dolů Stara Kopalnia a  vodní elektrárny v Zagórzu Ślaskim.

Všichni pedagogové, kteří se na organizaci stáže podíleli byli velmi vstřícní a jepotěšující, že získané kontakty s partnerskou školou přetrvávají a dále se rozvíjí.