Benefity

Řidičská oprávnění k uvedeným oborům zdarma

 1. studenti studijního oboru Autotronik mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny B a C1
 2. studenti učebního oboru Mechanik motorových vozidel mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny B a C1
 3. studenti učebního oboru Opravář lesnických strojů  mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny B, C1 a T
 4. studenti učebního oboru Mechanik motocyklů mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny B a C1
 5. studenti učebního oboru Autolakýrník mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny B 
 6. studenti učebního oboru Silniční technika mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny B a C1
 7. studenti učebního oboru Karosář mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny B 

Studenti všech ostatních oborů naší školy mají možnost získat  řidičská oprávnění A, B, C1, C, T za zníženou cenu!

Získáte osvědčení

Svářecí průkazy k uvedeným oborům zdarma:

 1. studenti učebního oboru Opravář lesnických strojů  mají možnost získat svářecí průkaz ke sváření elektrickým obloukem v ochranné atmosféře a řezání kyslíkem
 2. studenti učebního oboru Karosář  mají možnost získat svářecí průkaz ke sváření elektrickým obloukem v ochranné atmosféře

Studenti všech ostatních oborů naší školy mají možnost získat svářecí průkaz za sníženou cenu!

Osvědčení k obsluze manipulačních a vysokozdvižných vozíků:

 1. studenti učebního oboru Operátor Logistik mají možnost získat  osvědčení k obsluze manipulačních a vysokozdvižných vozíků

Studenti všech ostatních oborů naší školy mají možnost získat osvědčení za sníženou cenu!

 

Propojíme  teorii s praxí

Odborné stáže a exkurze

 1. záci vybraných oborů se účastní odborných stáží na smluvních pracovištích našich sociálních partnerů (Auor Škoda, Porsche, BMW, Scania, Havex, ZF, C.S. Cargo, Argo-Hytos, Kamax, Matějovský, DS Logistik, smluvní servisy a další..)
 2. všichni žáci se pravidelně zúčastňují odborných exkurzí ve významných firmách a organizací
 3. vybraní žáci absolvují zahraniční odborné stáže

Zájmové odborné kroužky

 1. Relly kroužek - žáci se účastní  příprav doprovodného vozidla na soutěže silničních automobilů
 2. Diagnostický kroužek
 3. Kroužek lesnické techniky
 4. Polytechnický kroužek 
 5. Motocyklový kroužek

Cvičný motokrosový okruh pro studenty

Žáci, kteří navštěvují motokrosový kroužek, mají možnost jezdit školním nebo vlastním motocyklem na školním cvičném motokrosovém okruhu. 

Našim studentům vyplácíme stipendium

Motivační stipendium

Studenti učebních oborů Karosář a Silnični technika mají možnost získat každý měsíc motivační stipendium, které závisí pouze na docházce do školy.  Ročně tak mohou získat 5000 Kč.

Prospěchové stipendium

Dále se studentům těchto oborů vyplácí prospěchové stipendium po pololetním a závěrečném vysvědčení v závislosti na dosaženém průměru. Za dobu studia tak mohou žáci dosáhnout na částku 12 000 Kč.