Jednotné přijímací zkoušky

Jednotné přijímací zkoušky

  • jsou povinné pro studijní obory čtyřleté, nástavbové dvouleté a tříleté
  • konají se formou písemných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

4leté obory vzdělání + nástavbové studium:

1. termín    12. dubna 2024
2. termín    15. dubna 2024

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

1. termín   29. dubna 2024
2. termín   30. dubna 2024