Výsledky přijímacího řízení

Výsledky

  • seznam přijatých pod přidělenými registračními čísly,
  • zveřejňuje se na dobu alespoň 15 dní,
  • obsahuje výsledek řízení u každého uchazeče,
  • dále obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona,
  • zveřejňuje se na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Výsledková listina

  • seznam přijatých pod přidělenými registračními čísly,
  • zveřejňuje se na dobu alespoň 15 dní,
  • obsahuje výsledek řízení u každého uchazeče,
  • dále obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona,
  • zveřejňuje se na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.